5 czerwca 2018

Wolontariat dla gimnazjalistów zakończony :)

W ostatnich miesiącach mogliśmy gościć w naszej siedzibie wolontariusza, który pomógł nam i protokołował informacje związane z utworzeniem i dostosowaniem dokumentacji oraz sposobu działalności do wchodzących w życie przepisów związanych z ochroną danych osobowych.
Dziękujemy za wspólną pracę i dobrze wykorzystany czas.
Życzymy dalszych sukcesów w życiu szkolnym i realizacji wielu dobrych projektów społecznych.
 24 maja 2018

RODO

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych.

Fundacja „Liczy się każdy z nas” dba o prawo do prywatności swoich beneficjentów, darczyńców i współpracowników. Każdego z nich obowiązuje polityka prywatności obowiązująca w Fundacji „Liczy się każdy z nas”.


Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, jednakże zmiany nie naruszą podstawowej zasady – Fundacja „Liczy się każdy z nas” nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych udostępnianych nam przez beneficjentów i partnerów organizacji.


Fundacja „Liczy się każdy z nas” przeprowadziła działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych, dostosowanych do nowych wymogów zgodnych z RODO.

Administrator

Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe jest Fundacja „Liczy się każdy z nas” z siedzibą przy ul. Legionów 112E/9, 81-472 Gdynia.

Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 505 115 803 lub e-mail: liczysiekazdyznas@wp.pl.
 

Pani/Pana dane osobowe w zależności od wyrażonej zgody mogą być przetwarzane w celu:

• Realizacji celów statutowych Fundacji

• Obsługi zawartych umów

• Rekrutacji i zatrudnienia

• Organizacji imprez i konkursówPodstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być:

• Zgoda na przetwarzanie danych

• Realizacja umowy

• Realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych

• Obowiązek prawny ciążący na administratorze

• Ochrona Pana / Pani żywotnych interesówPani/Pana dane osobowe w zależności od celu przetwarzania, przetwarzane będą:

• Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

• Do czasu wypełnienia celu przetwarzania

• Do czasu realizacji umowy oraz wygaśnięcia prawa do roszczeń

• Zgodnie z udzieloną zgodą

• Do czasu cofnięcia zgodyInformujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

• Podmiotom świadczącym nam usługi księgowe

• Podmiotom świadczącym nam usługi IT

• Podmiotom świadczącym nam usługi bankowe

• Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

• Podmiotom współpracującym (zgodnie z udzieloną zgodą)

• Na życzenie, podmiotom wskazanym przez osobę, której dane dotycząPani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani.Twoje prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich poprawiania i sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Panią/Pana prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. W takim przypadku proszę skontaktować się z nami telefonicznie lub wysyłając stosowne żądanie na adres e-mail: liczysiekazdyznas@wp.pl.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie Panią/Pana zgody, podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla Fundacji „Liczy się każdy z nas” do realizacji umowy.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zależności od celu przetwarzania jest wymogiem ustaw takich jak:

• Kodeks pracy

• Ustawa o rachunkowości

• Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
Pozdrawiamy serdecznie,
zarząd Fundacji.


4 maja 2018

Zajęcia sportowe

Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 26 i przekazane w jej ramach koszulki dla uczniów są wykorzystywane dla potrzeb organizacji zajęć sportowych, w ramach których uczniowie rozgrywają szkolne mecze zarówno w piłkę nożną, siatkową jak i koszykówkę.
Dzieje się dzieje :)

27 kwietnia 2018

Organizacja miejsc noclegowych

W ramach działalności odpłatnej fundacja organizuje miejsca noclegowe w Gdyni w celach turystycznych, wypoczynkowych, wakacyjnych a także przedsiębiorczych i szkoleniowych.
Zainteresowanych ofertą prosimy o przesyłanie informacji na adres mailowy liczysiekazdyznas@wp.pl


Dni francuskie w SP 26


W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową nr 26 zostały zorganizowane dla dzieci dni francuskie, gdzie wszyscy uczniowie przebierali się tak, aby powstała flaga państwa.


Sprawozdanie finansowe za rok 2017
11 lutego 2018

Pomoc w rozliczeniu PIT

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Trójmiasta do skorzystania z bezpłatnej pomocy podatkowej przy rozliczeniu podatku dochodowego za rok 2017.
Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową pod adresem liczysiekazdyznas@wp.pl.

29 grudnia 2017

Szczęśliwego Nowego Roku

Z okazji zbliżającego się Nowego 2018 Roku życzymy wszystkim podopiecznym, współpracownikom oraz partnerom społecznym i zawodowym wielu Błogosławieństw zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym oraz spełnienia marzeń w Nowym 2018 Roku.

Zarząd Fundacji - Paulina Górnicka i Szymon Kalisz


Zajęcia plastyczne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni

W ramach współpracy naszej Fundacji ze Szkołą Podstawową nr 26 w Gdyni zostały przekazane darowizny rzeczowe w postaci koszulek, czapeczek, kamizelek i odzieży zimowej, która została wykorzystana nie tylko jako wsparcie dla uboższych rodzin ale również zostały zorganizowane spotkania dla dzieci i pod opieką nauczyciela odbyły się zajęcia plastyczne z malowania wzorów kaszubskich na czapeczkach i koszulkach.
Dziękujemy firmie Promostars za wsparcie rzeczowe oraz nauczycielom SP nr 26 za zaangażowanie w realizowane działania.

13 października 2017

Współpraca Fundacji ze Szkołą Podstawową nr 26 w Gdyni

30 września 2017 roku odbyło się spotkanie integracyjne uczniów i rodziców klas czwartych.
Spotkanie zaczęło się wczesnym rankiem i mimo rześkiego powietrza atmosfera szybko zrobiła się gorąca. Były wspólne gry, zabawy, śmiech i swobodna dziecięca aktywność. Zostało zorganizowane ognisko i wspólne pieczenie kiełbasek. W ramach wsparcia inicjatywy dla dzieci Fundacja przekazała na ten cel odzież identyfikacyjną dla uczestników. Czapeczki i koszulki przydały się zdecydowanie - każda klasa wyróżniała się na tle pozostałych dzięki czemu udały się zabawy grupowe.
Dziękujemy wszystkim rodzicom i nauczycielom za zaangażowanie. 


6 lipca 2017

ODSZKODOWANIA OBYWATELSKIE

Reprezentacja sądowa 

Odszkodowania powypadkowe – komunikacyjne i turystyczne

Zadośćuczynienia za śmierć bliskich

W ramach projektu zapewniamy profesjonalne usługi prawne dla ofiar wypadków komunikacyjnych, wypadków turystycznych i wypadków przy pracy, które wydarzyły się nawet do 20 lat wstecz.
Oferujemy bezpłatne konsultacje, procedurę przygotowawczą i postępowanie sądowe.
Rozliczenie końcowe następuje wyłącznie w przypadku wypłaty świadczeń przez ubezpieczyciela.   
Zgłoszenia do projektu przyjmowane są pod numerem telefonu 505 115 803.
Zapraszamy.

Odzież dla SP 26

Dzięki wsparciu naszego wieloletniego partnera - firmie PROMOSTARS, która przekazała ogromną darowiznę w postaci odzieży zimowej, mogliśmy wesprzeć najbardziej potrzebujące dzieci i ich rodziny ze szkoły podstawowej nr 26 w Gdyni.
Bardzo dziękujemy za wsparcie rzeczowe oraz dziękujemy wszystkim Pracownikom szkoły nr 26 za pomoc w dostarczaniu darów dla potrzebujących.


18 listopada 2016

Nagrody za udział w korepetycjach

Bal z nagrodami przybrał postać spotkania informacyjnego i podsumowującego z beneficjentami projektu i ich rodzicami. Zostały rozdane nagrody za udział w projekcie oraz dzieci wypełniły ankietę na temat zadowolenia z udziału w realizowanym projekcie pt. „Zdobywamy Razem Świat”. Spotkanie zakończyło się podziękowaniem i wyrażeniem nadziei na dalszą współpracę w przyszłości na rzecz potrzebujących dzieci z terenu Trójmiasta.

 PROJEKT JEST DOFINANSOWANY Z PROGRAMU OPERACYJNEGO
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2015