15 listopada 2011

Szkolenie członków zarządu

Członkowie zarządu w składzie Paulina Górnicka i Maciej Laskowski w dniach 12-13 listopada 2011 roku odbyli szkolenie z zakresu sporządzania wniosków na projekty dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych i efektywności wykorzystania pozyskanych środków finansowych. W ten sposób osoby zarządzające fundacją podniosły swoje kwalifikacje, o czym świadczą uzyskane certyfikaty.