31 stycznia 2012

W 2012 roku...:)

W tym roku Fundacja Chrześcijańska "Liczy się każdy z nas" przygotowuje się do zorganizowania wielu cennych inicjatyw społecznych, do realizacji których chcielibyśmy Was serdecznie zaprosić:)
Działamy na rzecz niesienia pomocy dzieciom i młodzieży, osobom chorym, niepełnosprawnym, samotnym, ubogim, która przyczynić się ma do wzrostu zdrowego Kościoła Chrześcijańskiego.
W Fundacji "Liczy się każdy z nas" w 2012 planujemy:
- organizację pozaszkolnej świetlicy edukacyjno-wychowawczej dla dzieci i młodzieży w ramach wolontariatu chrześcijańskiego (jedne dzieci będą mogły nadrabiać zaległości w nauce, drugie uczyć się pracy w grupie i zdobywać punkty do liceum, a wszyscy będą mogli się przy tym dobrze bawić:)
- konferencje i szkolenia z finansów i przedsiębiorczości
- nagranie płyty chrześcijańskiej
- wieczory filmowe dla dzieci, turniej gier i zabaw
- familiadę i imprezy sportowe
- zbiórkę publiczną na wyprawki szkolne dla dzieci, odzież, obiady i pomoc
materialną
- zbiórkę pieniężną dla biedniejszych osób na wyjazd wypoczynkowy
- Dziecięcą Szkołę Uśmiechu w ramach wolontariatu Chrześcijańskiego, pomagającą dzieciom i młodzieży w przezwyciężaniu szkolnych barier edukacyjnych
- Akademię przedsiębiorczości
- uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego

W tym roku zostały już wysłane wnioski zgłoszeniowe do kilku konkursów, w których Fundacja planuje wziąć udział i zorganizować wydarzenia edukacyjno-kulturowe dla lokalnej społeczności.
W tym celu chcielibyśmy zebrać określone środki finansowe, które ułatwią realizację zaplanowanych projektów.
Z tego powodu zachęcamy Was do wsparcia finansowego naszej Fundacji.
Jeśli chcesz wspomóc naszą działalność możesz wpłacić dobrowolny datek na nasze konto bankowe:
Bank Zachodni WBK
Nr rachunku: 04 1090 1102 0000 0001 1660 9648
Dane do przelewu
Fundacja "Liczy się każdy z nas"
ul. Śląska 40/9
81-319 Gdynia
z dopiskiem: datek na Fundację

Razem możemy zrobić więcej:)
Liczy się każdy grosik:)
Z góry serdecznie dziękujemy.

Zarząd Fundacji

30 stycznia 2012

Podsumowanie bilansowe pierwszych miesięcy działalności w 2011 r.
Pierwsze miesiące działalności Fundacji "Liczy się każdy z nas" w 2011 r. były bardzo owocne.
Zorganizowaliśmy szkolenia edukacyjne, wydarzenia kulturalne oraz przekazaliśmy darowizny na rzecz szkół,
instytucji opiekuńczo - wychowawczych i osób prywatnych.

Suma bilansowa odzwierciedla stan majątku na kwotę 5 655,55 zł.
Stanowią ją środki obrotowe przekazane w ramach funduszu założycielskiego, które są wydawane w ramach podziękowania za darowizny finansowe, zbierane w kościołach i wśród znajomych (tzn. w ramach zbiórek pieniężnych nie będących zbiórkami publicznymi), towary, które zostaną wydane w przyszłości na realizację celów statutowych i środki pieniężne, zgromadzone na rachunkach bankowych.

Ten 2011 Rok pokazał nam, że nasza działalność jest właściwa, słuszna i dobrze ukierunkowana.
Dzięki Naszym wspólnym wysiłkom Razem możemy zrobić więcej:) I ROBIMY :):)
Zapraszamy do dalszego działania.

Z podziękowaniami dla Wszystkich Działaczy
Zarząd Fundacji.