17 lutego 2012

Dzieciństwo bez przemocy :)

W ramach akcji "Dzieciństwo bez przemocy" tworzymy świetlicę środowiskową, która będzie działać obecnie w trybie projektowym. Jej celem jest niesienie pomocy dzieciom pochodzącym z biednych rodzin i dysfunkcyjnych środowisk.
Poprzez świetlicę chcemy stworzyć miejsce, w którym każdy z naszych podopiecznych będzie mógł bawić się, uczyć i odpoczywać pod opieką wolontariuszy.

Dnia 3 marca 2012 r. odbędzie się "Rodzinny wieczór filmowy", będący inauguracją całego projektu.
Zapraszamy dzieci z rodzicami na niespodziankę telewizyjną, konkursy z nagrodami i słodki poczęstunek :)
Zaproszenia na inaugurację trafią do Gości dzięki współpracy z kościołami, szkołami i MOPS.15 lutego 2012

Wsparcie dla podopiecznych z Podstawowej Szkoły Specjalnej nr 24 i z Zespołu Szkół nr 12 :)

Przekazaliśmy wyposażenie na nowy semestr nauki dla podopiecznych z Podstawowej Szkoły Specjalnej nr 24, do której uczęszczają dzieci niepełnosprawne.
Ich uśmiech to bezcenna nagroda.

W przyszłości pragniemy dostarczać pomoc tym dzieciom w sposób ciągły, dlatego też zachęcamy Was, Drodzy Czytelnicy, do działania.
Razem możemy zrobić więcej :)


Następnie dnia 17 lutego 2012 r. przekazaliśmy na ręce dyrektora szkoły podstawowej nr 44, pana Andrzeja Bodnara, wyposażenie szkolne dla ubogich uczniów, którymi Fundacja opiekuje się od dawna.


 Przekazanie umowy darowizny.


Darowizna przyjęta :)

Dziękujemy Wszystkim, którzy przyłączyli się do tej akcji.
Zarząd Fundacji.

6 lutego 2012

Tworzymy Dziecięcą Szkołę Uśmiechu :)

W Gdyni powstaje Dziecięca Szkoła Uśmiechu, będąca pozaszkolną świetlicą opiekuńczo- wychowawczą dla dzieci i młodzieży :)
Będzie ona ideą zbliżona do wspieranej przez Fundację świetlicy w Gdańsku Brzeźnie.
Świetlica ma być miejscem, do którego dzieciaki będą mogły przyjść po szkole i pod opieką wolontariuszy odrabiać lekcje, bawić się i spędzać bezpiecznie wolny czas.
Jeśli jesteś zainteresowany wolontariatem i działaniem na rzecz świetlicy napisz do nas - liczysiekazdyznas@wp.pl.

Razem możemy zrobić więcej :)


Wsparcie dla dzieci ze szkół podstawowych w Gdyni

Po feriach Fundacja "Liczy się każdy z nas" przekaże przybory szkolne na ręce Dyrekcji dwóch Szkół Podstawowych w Gdyni, które trafią do dzieci pochodzących z biednych rodzin.
W ramach darowizny przygotowaliśmy dla najmłodszych uczniów plecaki, flamastry, długopisy, linijki, ołówki, farby, zakreślacze i markery.
W ten sposób chcemy wyrównać dysproporcje w możliwościach zdobywania wiedzy osób mających gorszą sytuację życiową.