11 marca 2013

Zapraszamy na drugą edycję zajęć z cyklu "Dziecięca Szkoła Uśmiechu"

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu przez Fundację Bankową im. dr M. Kantona i wsparciu projektu przez zaprzyjaźnionych darczyńców zapraszamy wszystkie dzieci na inauguracyjny wieczór filmowy, projekcję filmu "Optymista" i spotkanie z reżyserem, otwierający nowy sezon warsztatów edukacyjnych dla dzieci. W programie możliwość skorzystania z korepetycji indywidualnych z języka obcego, matematyki i innych przedmiotów ścisłych, zajęcia rozwijające percepcję i zapamiętywanie, zajęcia interaktywne, zabawy integracyjne i gry ruchowe. To wszystko dla dzieci w wieku od 6 do 12 roku życia. Wszystkich serdecznie zapraszamy, udział w zajęciach jest bezpłatny, wystarczy przysłać zgłoszenie zawierające imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania i nazwę szkoły do której uczęszcza dziecko - drogą mailową na adres liczysiekazdyznas@wp.pl.

Do zobaczenia :)
4 marca 2013

Patronat nad Konferencją Chrześcijańską "MajRejs"

Zapraszamy na drugą edycję pod patronatem naszej Fundacji:)
To idealne połączenie wykładów i warsztatów rozwojowych z majowym wypoczynkiem nad morzem.
Zapisy i szczegółowe informacje na www.majrejs.pl


Pozwolenie na zbiórkę publiczną!!!

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wydało pozwolenie na ogólnopolską zbiórkę publiczną, dzięki której będziemy organizować wydarzenia wspierające rozwój zawodowy i osobisty oraz przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu.
Serdecznie zapraszamy nowe osoby do współpracy w ramach wolontariatu:)