11 czerwca 2013

Ognisko integracyjne FIO 2013

Zorganizowane ponownie ognisko integracyjne odbyło się w słoneczną sobotę 8 czerwca w Parku Reagana. Była to inauguracja projektu pt. "Zdobywamy Razem Świat" - Program Aktywizacji Kulturowej i Rozwoju Intelektualnego Dzieci i Młodzieży Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym, finansowanego z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013.
W czasie spotkania odbyła się prezentacja projektu i rozpoczęcie tworzenia przez beneficjantów "Map projektu".
Ponadto oprócz smacznych kiełbasek i słodkiego poczęstunku zorganizowaliśmy dla uczestników takie atrakcje jak przeciąganie liny, wyścigi w parach oraz zbiórkę harcerską z zawodowym drużynowym.
Zapraszamy na kolejne wydarzenia do klubu dla dzieci HURRA w Gdańsku Brzeźnie przy ul. Dworskiej 27 A.

Kiełbaskowy poczęstunek.


 Centrum żywieniowego dowodzenia.


 Omówienie projektu.


 Tworzenie "Map projektu".


 Przeciąganie liny.


Wyścigi.


 Zbiórka z drużynowym hufca harcerskiego.

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013

Wyjazd wypoczynkowy do Warzenka

W tym roku również zorganizowaliśmy wspracie dla dzieci i młodzieży z mniej zamożnych rodzin, umożliwiające wyjazd na grupowy wypoczynek do ośrodka Caritas w Warzenku. Od 30 maja do 2 czerwca nasi podopieczni mogli korzystać z dostępnych atrakcji takich jak siatkówka, piłka nożna, ognisko czy spotkania filmowe.
Ponadto odbył się także "Dzień Dziecka", a gościem specjalnym był Mapet, który poprowadził całą zabawę.

Wyjazd został sfinansowany ze zbiórki publicznej.
W tym miejscu serdecznie dziękujemy Wszystkim Darczyńcom za przekazane środki finansowe.

z pozdrowieniami Zarząd Fundacji.Wspólna siatkówka.


Piłka nożna dla chłopaków.


Wieczory bajkowe.


Dzień Dziecka czyli Mapet Show :)

Regionalne Programy Strategiczne na lata 2014 - 2020

22 maja odbyła się konferencja konsultacyjna dotycząca środków w ramach RPS na lata 2014 - 2020, która została zorganizowana przez Zarząd Województwa Pomorskiego.
Członkowie naszej Fundacji uczestniczyli w posiedzeniu komisji dotyczącej rozwoju gospodarczego. Aktywnie włączając się w planowanie rozdysponowania środków na najbliższe lata zgłosiliśmy kilka cennych uwag na temat prezentowanych projektów, które są w procesie przygotowawczym. 
Mamy nadzieję, że ostateczna wersja programu będzie służyć rozwojowi naszego regionu, powstawaniu nowych miejsc pracy, rozwojowi nowoczesnych technologii oraz wzrostowi dobrobytu lokalnych mieszkańców. 
Prezentacja przedstawiciela Departamentu Rozwoju Gospodarczego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.