9 lipca 2014

Zapraszamy na szkolenie "Pomorska Solidarność" - czyli świat dotacji dla każdego.

Zapraszamy mieszkańców Pomorza, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, na bezpłatne szkolenie „Pomorska Solidarność”, dotyczące tematyki sporządzania wniosków na pozyskiwanie dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i innych, a następnie organizacji i realizacji projektów programowych.

Szkolenie obejmować będzie następujące zagadnienia:
- planowanie i zarządzanie projektami,
- pisanie ofert w odpowiedzi na otwarte konkursy,
- sporządzanie dokumentacji na konkursy grantowe,
- budżetowanie,
- zarządzanie finansami i płynnością w NGO,
- prowadzenie dokumentacji rozliczeniowo – rozrachunkowej,
- zarządzanie kadrami,
- prawne aspekty organizacji wolontariatu,
- metody pozyskiwania funduszy na działalność społeczną,
- sprawozdawczość projektowa,
- istotne aspekty podatkowe,
- metody promocji projektów.

Czas realizacji szkolenia od lipca 2014 do listopada 2015 - jeden warsztat szkoleniowy w miesiącu.
Dodatkowo praktyka zapewniona poprzez czynny udział w projekcie „Zdobywamy Razem Świat”, realizowany w ramach PO FIO 2014.
Szkolenie zakończy się uzyskaniem certyfikatu.

Liczba miejsc jest ograniczona, z tego powodu decyduje kolejność zgłoszeń.
Szkolenie będzie odbywać się w Gdańsku.
Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu inauguracji projektu "Zdobywamy Razem Świat" i obejmowało wstęp do projektu oraz przygotowanie do wyjazdu na wypoczynek letni dzieci i młodzieży do ośrodka agroturystycznego w Borach Tucholskich oraz na wycieczkę do Torunia.

Zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w projekcie i w szkoleniu.
Pierwszy warsztat szkoleniowy odbędzie się 1 sierpnia (piątek) o godzinie 18.00.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu prosimy przesyłać CV na adres liczysiekazdyznas@wp.pl.

Organizator Fundacja „Liczy się każdy z nas”.

 "Zdobywamy Razem Świat" - Program Aktywizacji Kulturowej i Rozwoju Intelektualnego dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym na okres 2014/2015 jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014.7 lipca 2014

INAUGURACJA PROJEKTU


Wspólnie z podopiecznymi z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie świętowaliśmy oficjalne rozpoczęcie projektu "Zdobywamy Razem Świat", realizowanego w ramach PO FIO 2014.
Podczas spotkania dzieci miały możliwość wziąć udział w wielu konkursach z nagrodami, rodzice zapoznać się z projektem, wziąć udział we wstępnym szkoleniu z aktywności obywatelskiej "Pomorska Solidarność" oraz świadomie zaangażować się w projekt w ramach wolontariatu.
Następnie razem zjedliśmy pizze i szampanem uczciliśmy zwycięski projekt.


 Omówienie projektu.


 Tworzenie "Map Projektu".


 Wspólna pizza.


 Świętowanie zwycięskiego projektu truskawkowym szampanem.


 Gry i zabawy z nagrodami.

 Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014.