7 lipca 2014

INAUGURACJA PROJEKTU


Wspólnie z podopiecznymi z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie świętowaliśmy oficjalne rozpoczęcie projektu "Zdobywamy Razem Świat", realizowanego w ramach PO FIO 2014.
Podczas spotkania dzieci miały możliwość wziąć udział w wielu konkursach z nagrodami, rodzice zapoznać się z projektem, wziąć udział we wstępnym szkoleniu z aktywności obywatelskiej "Pomorska Solidarność" oraz świadomie zaangażować się w projekt w ramach wolontariatu.
Następnie razem zjedliśmy pizze i szampanem uczciliśmy zwycięski projekt.


 Omówienie projektu.


 Tworzenie "Map Projektu".


 Wspólna pizza.


 Świętowanie zwycięskiego projektu truskawkowym szampanem.


 Gry i zabawy z nagrodami.





 Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014.