25 września 2014

Warsztaty szkoleniowe "Pomorska Solidarność"W dniu 19 września 2014 r. w siedzibie partnera prywatnego PO FIO 2014, firmie Business Software Solutions S.A. odbył się kolejny warsztat szkoleniowy w ramach programu „POMORSKA SOLIDARNOŚĆ”, mający na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywizację lokalnego środowiska do czynnego udziału w życiu społecznym. 
W trakcie spotkania zostały przedstawione i omówione zasady planowania działań w projektach realizowanych na rzecz pożytku publicznego. W ramach szkolenia odbyły się ćwiczenia case study, dotyczące określania potrzeb potencjalnych beneficjentów, przyczyny występowania tych potrzeb oraz skutki, które powstają w wyniku niezaspokajania tych potrzeb. Następnie zostały omówione prace opisowe uczestników, dotyczące prawnej i realnej różnicy pomiędzy działalnością odpłatną a nieodpłatną pożytku publicznego oraz działalnością gospodarczą.

Dziękujemy za wrześniowe spotkanie i zapraszamy w październiku. 
 "Zdobywamy Razem Świat" - Program Aktywizacji Kulturowej i Rozwoju Intelektualnego dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym na okres 2014/2015 jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014.