24 lutego 2015

13 lutego 2015

Praktyka dla uczestników szkolenia "Pomorska Solidarność"

W ramach inicjatywy oddolnej, realizowanej jako praktyka szkolenia  "Pomorska Solidarność" uczestnicy przygotowali dwa mini projekty:
- "Słodki poczęstunek"
- "Turniej gier planszowych".
Wydarzenie zostało zorganizowane dla podopiecznych projektu i odbyło się w Centrum Pracy Socjalnej nr 2 we współpracy z pracownikami socjalnymi ośrodka.Projekt jest dofinansowany ze środków PO FIO 2014.
Szkolenie "Pomorska Solidarność" - lutowa kontynuacja cyklu

Na początku lutego 2015 roku odbył się kolejny warsztat w ramach szkolenia obywatelskiego "Pomorska Solidarność" podczas którego uczyliśmy się dalszego sporządzania ofert na konkurs w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Następnie zostały omówione zadania w ramach zleconych inicjatyw oddolnych, które będą wykonane przez uczestników w ramach ćwiczeń praktycznych w okresie ferii zimowych.

 "Zdobywamy Razem Świat" - Program Aktywizacji Kulturowej i Rozwoju Intelektualnego dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym na okres 2014/2015 jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014.