31 marca 2015

Korepetycje w ramach projektu "Zdobywamy Razem Świat"

Informujemy, że obecnie w ramach projektu obsługujemy głównie tych beneficjentów, którzy są podopiecznymi naszych partnerów, tj:
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z Gdańska,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Gdyni,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Kosakowa.

Zapisy na dodatkowe - niezbędne godziny zajęć wyrównawczych odbywają się wyłącznie za pośrednictwem oddziałów rejonowych powyższych ośrodków z uwagi na bardzo dużą liczbę zgłoszeń i ograniczoną liczbę miejsc. Taka możliwość dotyczy jedynie osób, które już uczestniczą w projekcie.
Z powodu ograniczonych zasobów zakończył się już nabór do edycji projektu realizowanego w ramach PO FIO 2014.

 "Zdobywamy Razem Świat" - Program Aktywizacji Kulturowej i Rozwoju Intelektualnego dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym na okres 2014/2015 jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014.

Szkolenie obywatelskie "Pomorska Solidarność"

W marcu odbyła się kontynuacja szkolenia, w ramach którego zostały poruszone zagadnienia związane z przygotowaniem kosztorysu do projektu. Omówione zostały pozycje kosztowe ze względu na ich realność, adekwatność, konkurencyjność i zgodność z założonymi działaniami projektowymi.
Informujemy, że obecnie jest kilka wolnych miejsc i można dopisać się do już istniejącej grupy warsztatowej, na którą serdecznie zapraszamy.


 "Zdobywamy Razem Świat" - Program Aktywizacji Kulturowej i Rozwoju Intelektualnego dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym na okres 2014/2015 jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014.