30 lipca 2015

Spotkanie organizacyjno - monitorujące Organizatora i Partnerów Projektu

Jako organizator projektu "Zdobywamy Razem Świat" rozpoczynamy przygotowania do realizacji zadania publicznego, finansowanego z PO FIO, w ramach edycji 2015.

W tym celu odbyło się pierwsze uroczyste spotkanie organizacyjno - monitorujące, w którym udział wzięli przedstawiciele naszej Fundacji - Koordynator Projektu, Asystent Koordynatora, Kierownictwo i Załoga CPS nr 3 oraz CPS nr 6 z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z Gdańska.
W ramach spotkania zostały omówione zadania Organizatora i Partnerów, metody i narzędzia pracy, sposób gromadzenia danych i dokumentacji, zasady i regulaminy działania oraz metody dokumentowania i mierzenia rezultatów.

Dziękujemy Wszystkim za przybycie, poświęcony czas i podzielenie się doświadczeniami.
Witamy w nowej edycji projektu i zapraszamy do czynnej i aktywnej współpracy.

Zarząd Fundacji :)
"Zdobywamy Razem Świat" - Program Aktywizacji Kulturowej i Rozwoju Intelektualnego dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym na okres 2015/2016 jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2015.

Wakacje 2015 :)

W ramach programu "Zdobywamy Razem Świat" zostały zorganizowane wycieczki wakacyjne jako nagroda dla dzieci za udział w korepetycjach w roku szkolnym 2014/2015.

W czasie pierwszego wyjazdu udaliśmy się do Szymbarka na zwiedzanie domku stojącego do góry nogami, najdłuższej deski świata, bunkru wojennego i innych atrakcji rejonu kaszubskiego. Odbyło się również integracyjne ognisko i pieczenie kiełbasek. Następnie w ramach inicjatywy oddolnej liderzy społeczni zorganizowali wizytę w galerii Volkswagena w Pępowie.

Podczas drugiego wyjazdu udaliśmy się do Malborka na zwiedzanie zamku krzyżackiego. Po historycznej wędrówce po zamku spędziliśmy czas w Karczmie Zamczysko, gdzie spożyliśmy wspólny obiad oraz był czas na odpoczynek i zabawy na trampolinie i placu zabaw. Następnie w ramach inicjatywy oddolnej udaliśmy się w drodze powrotnej do Faktorii Rzymskiej w Pruszczu Gdańskim,  gdzie poznaliśmy historię Szlaku Bursztynowego z okresu wpływów rzymskich. Wycieczki miały charakter zarówno turystyczny oraz wypoczynkowy dla uczestników projektu, a także edukacyjny jako nauka historii, która przyda się w szkole i wzmocni wiedzę uczestników o regionie.

Dziękujemy wszystkim za udział w wyjazdach, kadrze opiekuńczej dziękujemy za pracę i zaangażowanie i zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach projektowych.
Zarząd Fundacji :)
Projekt jest dofinansowany z Programu Operacyjnego 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014