22 sierpnia 2015

Inauguracja projektu w ramach PO FIO 2015

Spotkanie inauguracyjne odbyło się na Gdańskiej Scenie Teatralnej, sąsiadującej z budynkiem współpracujących Centrum Prac Socjalnych w Gdańsku. Po przywitaniu gości i przedstawieniu się został omówiony projekt „Zdobywamy Razem Świat”, jego program, zasady, regulaminy i harmonogram. Następnie był czas na zadawanie pytań i konsultacje z koordynatorem projektu.
W drugiej części spotkania odbył się integracyjny posiłek, wspólnie zjedliśmy pizzę, słodkie przekąski, był czas na poznawanie się i budowanie relacji.
Po zakończeniu zostały wręczone dzieciom kolorowe balony z logo PO FIO oraz ulotki dla rodziców.
 "Zdobywamy Razem Świat" - Program Aktywizacji Kulturowej i Rozwoju Intelektualnego dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym na okres 2015/2016 jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2015.