22 sierpnia 2015

Wakacyjna "Pomorska Solidarność"

W czasie sierpniowego warsztatu szkoleniowego „Pomorska Solidarność” zostało przeprowadzone ćwiczenie z analizy projektowej, tzn. „bez problemu nie ma projektu”. Zostały omówione ważne zasady sporządzania ofert na konkursy dotacyjne.


Natomiast w lipcu z powodu niskiej frekwencji, wynikającej z okresu urlopowego i wyjazdów wakacyjnych, nie został poruszony nowy temat lecz odbyły się konsultacje projektowe i uczestnicy zadawali pytania związane z realizacją zadań publicznych w celu uzyskania wiedzy płynącej z doświadczenia prowadzącego szkolenie."Zdobywamy Razem Świat" - Program Aktywizacji Kulturowej i Rozwoju Intelektualnego dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym na okres 2014/2015 jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014.