30 września 2015

Przedostatnie warsztaty szkoleniowe w ramach PO FIO 2014


W biurze Fundacji „Liczy się każdy z nas” dnia 29 września 2015 r. odbył się przedostatni warsztat szkoleniowy w ramach programu „POMORSKA SOLIDARNOŚĆ” PO FIO 2014, mający na celu edukację lokalnej społeczności w zakresie przedsiębiorczości społecznej.
W trakcie warsztatów omówiliśmy dostępne możliwości finansowania wkładu własnego w projektach dotacyjnych, podzieliliśmy się wiedzą na temat różnic między programami FIO i EFS oraz zrobiliśmy podsumowanie zdobytej wiedzy w trakcie trwania całego szkolenia.
 Na koniec spotkania zostały przedstawione korzyści płynące z kampanii typu DEOR, przygotowywanej jako ostatnia inicjatywa społeczna w tym projekcie. Zrobiliśmy ćwiczenie burzy mózgów w poszukiwaniu pomysłów na stworzenie jak najlepszej broszury informacyjnej o osiągniętych rezultatach projektowych na potrzeby tej kampanii.Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014