18 października 2015

Kampania Społeczna typu DEOR rozpoczęta !!!

Liderzy społeczni, którzy brali udział w szkoleniu "Pomorska Solidarność" PO FIO 2014, na koniec projektu zorganizowali kampanię społeczną dla lokalnych mieszkańców, informującą o osiągniętych rezultatach projektowych.
Głównym celem kampanii jest pokazanie obywatelom, jak wielką mamy siłę sprawczą działając wspólnie i jak wiele dobrych rzeczy możemy zrobić na rzecz wspólnoty dzięki solidarności i aktywnemu zaangażowaniu społecznemu.
W czasie kampanii zapraszamy obywateli na debatę społeczną podsumowującą cały projekt oraz zapraszamy do współpracy z organizatorem projektu - Fundacją "Liczy się każdy z nas" oraz nowo powstałymi organizacjami - Fundacją Dla Was oraz Fundacją EMIS do działania w przyszłości.
W związku z zakończeniem działań projektowych, w szczególności tych dotyczących pomocy w nauce, na rzecz niektórych beneficjentów projektu realizowanego w ramach FIO 2014, mamy nadzieję stworzyć dzięki realizowanej kampanii "sąsiedzkie pogotowie edukacyjne", w ramach którego wchodziliby lokalni mieszkańcy i w ramach wolontariatu mogliby pomagać  w nauce najmłodszym beneficjentom - swoim sąsiadom, którzy tej pomocy będą potrzebować w przyszłości.
Dziękujemy Wszystkim za współpracę przy całym dwuletnim projekcie "Zdobywamy Razem Świat" FIO 2014 :)


PROJEKT JEST DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU 
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2014
 

Drugie szkolenie w ramach cyklu "Pomorska Solidarność" FIO 2015

W sobotę 17 października 2015 r. odbył się drugi warsztat szkoleniowy z cyklu "Pomorska Solidarność", który jest realizowany w ramach projektu "Zdobywamy Razem Świat" FIO 2015.
W spotkaniu udział wzięło 17 potencjalnych wolontariuszy rekrutowanych ze społeczności lokalnej.
W czasie spotkania zostały przeprowadzone ćwiczenia z analizy projektowej, dotyczące właściwego i poprawnego określenia rodzaju działania w odpowiedzi na dany priorytet programowy, celu projektu, do którego ma zmierzać podejmowane działanie, określaliśmy zakres problemu (w odpowiedzi na który tworzony jest dany projekt), przyczyn problemu oraz wyjaśnialiśmy, że od ich likwidacji zależy sukces projektu. Następnie dokonaliśmy sprawdzenia, czy wcześniej określone działania projektowe są właściwym narzędziem do likwidacji lub zmniejszenia wypisanych przyczyn problemu. Ponadto określaliśmy skutki indywidualnie wybranych problemów oraz zasady sporządzania diagnostyki.
W czasie szkolenia zostały zorganizowane dwie przerwy kawowe, podczas których uczestnicy mogli lepiej się poznać i nawiązywać relacje społeczne.
Zapraszamy na kolejne spotkania szkoleniowe.
PROJEKT JEST DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU 
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2015
 

14 października 2015

Przygotowanie do Kampani Społecznej typu DEOR

W ramach ostatniej inicjatywy oddolnej, przygotowanej przez uczestników szkolenia "Pomorska Solidarność" zostanie przeprowadzona kampania społeczna, informująca o osiągniętych rezultatach w ramach projektu "Zdobywamy Razem Świat" - Program Aktywizacji Kulturowej i Rozwoju Intelektualnego Dzieci i Młodzieży Zagrożonych Wykluczeniem Społęcznym.
Na potrzeby kampanii została stworzona broszura informacyjna o osiągnięciach projektowych w ujęciu liczbowym i jakościowym, którą będziemy wręczać lokalnym mieszkańcom zapraszając ich do współpracy w ramach działalności dobroczynnej w przyszłości.
PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO 
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2014

12 października 2015

Opinie uczestników szkolenia :)
PROJEKT JEST DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU 
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2014
 
 

8 października 2015

Debata Społeczna FIO 2014

Zapraszamy serdecznie wszystkich interesariuszy projektu "Zdobywamy Razem Świat" na debatę społeczną, w czasie której uczestniczący liderzy społeczni będą mogli przedstawić swoją relację ze współpracy oraz kierunki działania, których podjęli się samodzielnie i realizują je na rzecz społeczności lokalnej.
W drugiej części zostanie podjęta dyskusja o silnych i słabych stronach projektowych, które napotkaliśmy w czasie realizacji programu oraz możliwe ulepszenia do zastosowania w przyszłości.
Na koniec zostaną wręczone certyfikaty dla uczestników "Pomorskiej "Solidarności" oraz zostanie zorganizowany słodki poczęstunek.
Serdecznie zapraszamy 7 listopada 2015 na godzinę 14.00.


PROJEKT JEST DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU 
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2014
 

Zakończenie szkolenia "Pomorska Solidarność" w ramach FIO 2014W biurze Fundacji „Liczy się każdy z nas” dnia 7 października 2015 r. odbył się ostatni warsztat szkoleniowy w ramach programu „POMORSKA SOLIDARNOŚĆ” mający na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego. 
W trakcie warsztatów przygotowaliśmy harmonogram współpracy przy realizacji ostatniej inicjatywy oddolnej, w ramach której zostanie zorganizowana kampania społeczna typu DEOR, informująca o osiągniętych rezultatach projektowych.
W drugiej części omówiliśmy szczegółowo zagadnienia, które uczestnicy chcieliby jeszcze ulepszyć w swoich projektach. Między innymi zostały omówione różnice między definiowaniem celów szczegółowych a określaniem rezultatów projektowych. Na koniec omówiliśmy projekt ustawy dotyczący dopuszczalnych form prowadzenia rachunkowości w NGO oraz wady i zalety poszczególnych rozwiązań.

W tym miejscu program szkoleniowy  dobiegł końca. 
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję za obecność, dobrą współpracę i wspólne dzielenie się doświadczeniami.
Z wyrazami serdeczności Koordynator, Trener Szkolenia :)PROJEKT JEST DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU 
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2014
 

7 października 2015

Pierwsza inicjatywa obywatelska w ramach FIO 2015.

Jeden z uczestników szkolenia "Pomorska Solidarność" w ramach praktyki szkoleniowej zorganizował samodzielne zadanie w ramach inicjatywy oddolnej.
Mini projekt dotyczył przygotowania niespodzianki dla dziecka po hospitalizacji, wymagającego rehabilitacji w celu aktywizacji społecznej.
W ramach zadania został przeprowadzony wywiad rodziny w domu dziecka o jego marzeniach i potrzebach. Po dokonaniu analizy został zakupiony i przekazany rower.
Niespodzianka spotkała się z ogromną radością ze strony obdarowanej dziewczynki, a uczestnik szkolenia w praktyczny sposób dowiedział się, na czym polega praca projektowa dotycząca planowania budżetu, raportowania działań i rozliczania środków publicznych.PROJEKT JEST DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU 
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2015