24 listopada 2015

Wspólna wycieczka do Teatru Muzycznego

W sobotę udaliśmy się na spektakl pod tytułem „Przygody Sindbada Żeglarza”, który zaciekawił dzieci scenografią i historią młodego podróżnika. Po zakończeniu przedstawienia udaliśmy się do sali bankietowej na wspólny obiad, będący również spotkaniem integracyjnym, na którym mogliśmy lepiej się poznać i porozmawiać.
Zadowoleni beneficjenci z udziału wycieczce wrócili pod opieką wychowawców do domu. 
Udział w wydarzeniu był nagrodą za czynne uczestniczenie w korepetycjach, organizowanych jako edukacyjne zajęcia pozaszkolne.
Wszystkim wychowawcom dziękujemy za miły czas i zaangażowanie. 
19 listopada 2015

Kolejny warsztat szkoleniowy z cyklu "Pomorska Solidarność"

Na czwartym warsztacie szkoleniowym omawialiśmy zagadnienia związane z kosztami i kategoriami kosztów. Omówiliśmy zakres kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych oraz wymogi ujmowanych kosztów w projekcie. Następnie omówiliśmy charakterystykę poszczególnych kategorii kosztowych oraz aspekt związany z koniecznym w projektach wkładem własnym. Omówiliśmy także potencjalne źródła pozyskania dodatkowego finansowania.

Po ustaleniu poziomu możliwego wkładu własnego stworzyliśmy przykładowy kosztorys, odnoszący się do przerabianego projektu przykładowego, dotyczącego edukacji prawnej. Zostały omówione również limity kosztów poszczególnych kategorii oraz możliwe przesunięcia, jakich można dokonać w trakcie realizacji projektu.
W czasie szkolenia zostały zorganizowane dwie przerwy kawowe, podczas których uczestnicy mogli dzielić się doświadczeniami zawodowymi i nawiązywać relacje społeczne.PROJEKT JEST DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU 
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2015

9 listopada 2015

Pomorska Solidarność - szkolenie z pisania projektów dotacyjnych trwa :)


Na trzecim warsztacie szkoleniowym kursanci mieli sprawdzian z wiedzy przerabianej na poprzednich spotkaniach.
W dalszej kolejności wykonywaliśmy ćwiczenia nauczające logiki projektowej, które obejmowały takie zagadnienia jak:
- sposoby ograniczania wydatków ponoszonych w ramach projektu dzięki wykorzystaniu zasobów wspólnoty lokalnej
- potrzeby grupy docelowej, zagrożonej wykluczeniem prawnym
- pożądany stan w przyszłości, po zakończeniu realizacji projektu
- opis grup adresatów zadania publicznego
- ryzyko w realizacji projektu i jego oddziaływanie na projekt
- minimalizacja ryzyka
- sposób dotarcia do bezpośrednich adresatów zadania
- metody rekrutacji
Omawiane zagadnienia przerabialiśmy na konkretnym przykładzie, dotyczącym edukacji prawnej grup zagrożonych marginalizacją. Każdy z uczestników dzięki temu mógł podzielić się własnymi spostrzeżeniami, uwarunkowanymi własną wiedzą i doświadczeniem, dzięki czemu wyniki zadania były bardzo różnorodne.
Kursanci powoli wybierają już swoje tematy przyszłych projektów i tworzą grupy projektowe.     
   PROJEKT JEST DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU 
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2015

Debata społeczna FIO 2014

Na debatę społeczną zostali zaproszeni liderzy społeczni, którzy uczestniczyli w szkoleniu „Pomorska Solidarność” w ramach PO FIO 2014. Z czterech osób, które ukończyły szkolenie, na debatę przybyły dwie, ponieważ nieobecni w tym samym czasie realizowali projekt w ramach FIO 2015, który wygrali dzięki zdobytej wiedzy na szkoleniu.
Pani Laura Formella i Pani Edyta Glebow opowiadały o swoich sukcesach w działalności społecznej, które osiągnęły dzięki zdobytej wiedzy i praktyce na warsztatach szkoleniowych. Jako słuchacze w debacie społecznej udział wzięli potencjalni liderzy społeczni, którzy zapisali się na szkolenie „Pomorska Solidarność” w ramach FIO 2015. Wypowiedzi uczestników poprzedniego szkolenia były znakomitą zachętą do pracy na zajęciach i czynnego uczestniczenia w projekcie w przyszłości dla nowych kursantów. Na zakończenie debaty zostały wręczone zasłużonym liderom certyfikaty. 


PROJEKT JEST DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU 
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2014

Nagrody za udział w projekcie :))

Bal z nagrodami został zorganizowany w dniu 07 listopada 2015 r. w Pomorskim Parku
Naukowo–Technologicznym w Gdyni. Na wydarzenie zostało zaproszonych 25 dzieci z Gdyni i Kosakowa. W wydarzeniu udział wzięło 15 uczestników projektu z Gdyni wraz z rodzicami. Na spotkaniu pani psycholog przeprowadziła krótki wykład dotyczący rezultatów projektowych, które zaobserwowała w czasie pracy warsztatowej z beneficjentami.
Następnie dzieci przygotowywały ostatnie karty „Map Projektu”, w których opisywały swoje najlepsze wspomnienia z udziału w projekcie „Zdobywamy Razem Świat”.
Na koniec spotkania beneficjenci otrzymali nagrody w postaci markowych plecaków za czynny udział w projekcie.
Dla uczestników mieszkających na terenie Gdańska odbyło się oddzielne spotkanie na terenie Domu Kultury przy Centrum Pracy Socjalnej nr 6. Został dla dzieci przygotowany słodki poczęstunek. Uczestnicy prezentowali swoje „Mapy Projektu”  oraz otrzymali nagrody w postaci plecaków. W tym spotkaniu wzięło udział 2 opiekunów z CPS 6 oraz 9 dzieci wraz z rodzicami.
Dzieci z rejonu Brzeźna i Nowego Portu, uczestniczące w korepetycjach, otrzymały plecaki w okresie wakacyjnym na spotkaniu w CPS 2.PROJEKT JEST DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU 
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2014