26 stycznia 2016

Nauka odpowiedzialności


… czyli zajęcia wychowawcze  z asystentem środowiskowym :)


PROJEKT DOFINANSOWANY Z PROGRAMU OPERACYJNEGO 
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2015