25 lutego 2016

22 lutego 2016

Inicjatywa oddolna uczestnika szkolenia "Pomorska Solidarność"

W ramach szkolenia obywatelskiego, organizowanego dla społeczności lokalnej z zakresu przedsiębiorczości społecznej, uczestnicy zdobywają rozmaite doświadczenie przez organizację samodzielnych mini projektów na rzecz beneficjentów zadania publicznego pt. "Zdobywamy Razem Świat".
W ramach przygotowanej przez panią Martę inicjatywy oddolnej dla dzieci, które nigdzie nie wyjeżdżają na ferie, została zorganizowana dla nich wycieczka na kręgielnię. Nasi podopieczni dobrze się bawili i integrowali przez naukę  nowej gry sportowej i zdrowej rywalizacji, a organizatorka wydarzenia zdobywała praktykę w zarządzaniu projektem społecznym, prowadzeniu i rozliczaniu projektów dotacyjnych oraz kierowaniu zespołem.
Gratulujemy udanej inicjatywy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.
Z najlepszymi życzeniami na przyszłość Zarząd Fundacji.


PROJEKT JEST DOFINANSOWANY Z PROGRAMU OPERACYJNEGO 
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2015

10 lutego 2016

Zapraszamy do przekazania 1% :)


Szkolenie "Pomorska Solidarność" - warsztat luty 2016

W czasie ostatniego spotkania uczestnicy szkolenia zapoznawali się ze zwycięskimi projektami FIO 2014, które zostały przedstawione i opublikowane w Atlasie Dobrych Praktyk.Wspólnie omawialiśmy cele programowe i projektowe opisanych w dokumencie prezentacji.
 W drugiej części szkolenia omawialiśmy pomysły na mini projekty, które uczestnicy mają przygotować w domu. Będą one realizowane w ramach Inicjatyw Oddolnych i będziemy wyłaniać najlepsze z nich w drodze konkursu na następnych zajęciach.

Zapraszamy na kolejne spotkanie warsztatowe 5 marca 2016 r. do Pomorskiego Parku Naukowo -Technologicznego w Gdyni :)PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU 
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2015