9 marca 2016

Marcowe szkolenie "Pomorska Solidarność"

W czasie marcowego spotkania uczestników szkolenia „Pomorska Solidarność” dokonaliśmy oceny zaprezentowanych mini projektów, przygotowanych w ramach inicjatyw oddolnych. Przyznawaliśmy im punkty według karty oceny będącej załącznikiem do regulaminu programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016. Następnie omówiliśmy ryzyko związane z realizacją zaplanowanych działań. Na koniec zostały podpisane umowy o współpracy na realizację dobrze przygotowanych inicjatyw.
PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO 
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2015 

4 marca 2016

Lutowe spotkania z Asystentem Środowiskowym

Wspólnie spędzony czas poświęciliśmy na rozmowę o szacunku do innych ludzi i wartościach, którymi należy się kierować w życiu. W czasie zajęć wychowawczych dzieci rozwiązywały ćwiczenia na temat uprzejmości i opowiadały o swoich doświadczeniach, związanych właśnie z tą wartością. U wielu naszych podopiecznych kształtowany jest silny kręgosłup moralny, z czego cała kadra wychowawczo - wspierająca jest bardzo dumna.
W tym miejscu w szczególności dziękujemy rodzicom za owocną i merytoryczną współpracę.

PROJEKT DOFINANSOWANY Z PROGRAMU OPERACYJNEGO
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2015 1 marca 2016

Wycieczka do kina jako trzecia inicjatywa oddolna

Kolejny z uczestników szkolenia "Pomorska Solidarność" miał okazję zdobyć cenne doświadczenie w organizacji projektu społecznego. W ramach inicjatywy oddolnej przygotował wyjście do kina dla wszystkich podopiecznych projektu, zamieszkujących na terenie Gdańska. W ramach zwiększenia aktywności społecznej obywateli zostali zaproszeni do udziału w wydarzeniu rodzice naszych beneficjentów, pośród których zostały podzielone obowiązki i byli oni zaproszeni do współpracy jako opiekunowie. Grupa 50 - osobowa udała się na wspólny seans filmowy "Zwierzogród".
Gratulujemy organizacji wydarzenia.
Zarząd Fundacji.PROJEKT DOFINANSOWANY Z PROGRAMU OPERACYJNEGO 
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2015

Sprawozdanie merytoryczne za 2015