4 marca 2016

Lutowe spotkania z Asystentem Środowiskowym

Wspólnie spędzony czas poświęciliśmy na rozmowę o szacunku do innych ludzi i wartościach, którymi należy się kierować w życiu. W czasie zajęć wychowawczych dzieci rozwiązywały ćwiczenia na temat uprzejmości i opowiadały o swoich doświadczeniach, związanych właśnie z tą wartością. U wielu naszych podopiecznych kształtowany jest silny kręgosłup moralny, z czego cała kadra wychowawczo - wspierająca jest bardzo dumna.
W tym miejscu w szczególności dziękujemy rodzicom za owocną i merytoryczną współpracę.

PROJEKT DOFINANSOWANY Z PROGRAMU OPERACYJNEGO
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2015