31 maja 2016

Wiosenne, czyli kwietniowo - majowe zajęcia z Asystentem Środowiskowym

... czyli nauka uprzejmości, życzliwości, szacunku do innych i do samego siebie, a także rozsądne stawianie granic :)


PROJEKT JEST DOFINANSOWANY Z PROGRAMU OPERACYJNEGO
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2015

11 maja 2016

„Mała pomoc – wielka moc”

W ramach praktyki szkoleniowej została zorganizowana przez kursantów kolejna inicjatywa oddolna.
Projekt pt. „Mała pomoc – wielka moc” składał się z dwóch wydarzeń. Pierwsze z nich obejmowało afrykańską przygodę, wykład na temat życia na afrykańskim kontynencie oraz egzotyczny poczęstunek. Drugie wydarzenie było szkoleniem dla dzieci z zasad pierwszej pomocy, które przeprowadził ratownik medyczny z wykorzystaniem fachowego sprzętu.

Uczestnikom szkolenia „Pomorskiej Solidarności” gratulujemy wspaniałej organizacji, a wszystkim gościom dziękujemy za przybycie.


PROJEKT JEST DOFINANSOWANY Z PROGRAMU OPERACYJNEGO
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2015 

Kwietniowa Pomorska Solidarność

Kwietniowy warsztat szkoleniowy odbył się w grupach, w ramach których były omawiane tworzone projekty. W marcu została zadana jako praca domowa diagnoza problemu, którym chcą się zająć kursanci, stworzenie krótkiej charakterystyki przyszłego zadania publicznego, zdefiniowanie celu głównego w tworzonym projekcie oraz opisanie potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania, ich przyczyny i skutki. W trakcie kwietniowego spotkania zostały zaprezentowane trzy projekty, napisane w oparciu o niniejszą pracę domową. Uczestnicy szkolenia przedstawili swoje pomysły oraz sposoby ich realizacji, a także uargumentowali jaki problem chcą rozwiązać i dlaczego. 
Szkolenie przyczyniło się do ukształtowania fundamentów projektowych i uczestnicy nabyli wiedzę jak dalej kontynuować tworzenie oferty projektowej.
 
Wszystkim serdecznie dziękuję za pomyślną współpracę.

Trener szkolenia :)
PROJEKT JEST DOFINANSOWANY Z PROGRAMU OPERACYJNEGO
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2015
 

Kurs technik uczenia się

W ramach projektu „Zdobywamy Razem Świat” beneficjenci wzięli udział w kursie technik efektywnego uczenia się. W ramach zajęć dzieci uczyły się czytania ze zrozumieniem, nabywały umiejętność skupiania i koncentrowania się, przyswajania wiedzy w formie graficznej, nauki przez skojarzenia. Następnie były ćwiczenia wzmacniające logiczne myślenie i rozwój wyobraźni oraz inteligencji językowej.
Uczestnicy odpowiedzieli w przeprowadzonych na koniec kursu ankietach, że zajęcia bardzo im pomogą uczyć się samodzielnie w domu oraz więcej wynosić z zajęć szkolnych.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w kursie.

 
 PROJEKT JEST DOFINANSOWANY Z PROGRAMU OPERACYJNEGO
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2015