13 czerwca 2016

Czerwcowe szkolenie "Pomorskiej Solidarności"

W czasie spotkania uczestnicy szkolenia zaprezentowali swoje pomysły na ofertę konkursową w ramach FIO i opisywali na tablicy poszczególne części projektu pod okiem prowadzącego szkolenie. Z uwagi na to, że materiał do przygotowania stanowi sporą trudność dla osób nowo sporządzających projekty, ćwiczenia miały na celu wspólne rozpoczęcie pisania oferty i uzupełnianie poszczególnych części korzystając z pomocy i pomysłów innych, uczestniczących w szkoleniu kursantów i trenera. Udało nam się wspólnie ustalić problem główny, jego przyczyny i skutki, cel główny i cele szczegółowe, dokonać identyfikacji grupy docelowej oraz jej potrzeb, które potwierdzają słuszność realizacji planowanego projektu.
PROJEKT JEST DOFINANSOWANY Z PROGRAMU OPERACYJNEGO
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2015