30 sierpnia 2016

Lipcowe szkolenie z cyklu "Pomorska Solidarność".

Lipcowy warsztat szkoleniowy odbył się w biurze fundacji. Uczestnicy szkolenia pracowali daną ofertą, przygotowywaną w ramach otwartego konkursu dotacyjnego.
Każda z osób chciała pracować samodzielnie z trenerem ponieważ piszą zupełnie inne projekty i są na zupełnie innych etapach tworzenia oferty, która wymaga omówienia i konsultacji. Jednak z uwagi na wakacje, które cechuje okres urlopowy, w szkoleniu wzięło udział tylko trzech uczestników, którzy potwierdzili swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności.
Pani Ilona jest osobą zawodowo pracującą z dziećmi i planuje stworzyć projekt dla swoich podopiecznych w ramach przedszkola.
Pan Maciej jest w trakcie rejestrowania własnej fundacji i tworzenia projektu dla osób niepełnosprawnych. Angażuje się on w działalność charytatywną na rzecz osób głuchych oraz osób starszych.
Pani Alicja jest dyrektorem szkoły podstawowej w Gdyni i planuje stworzenie projektu wspierającego rozwój kultury na terenie szkoły. Jest zainteresowana stworzeniem warsztatów teatralnych dla dzieci i zakupem sceny teatralnej, na której mogłyby się odbywać występy uczniów dla mieszkańców dzielnicy i jednoczyć społeczność lokalną.


PROJEKT JEST DOFINANSOWANY Z PROGRAMU OPERACYJNEGO
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2015