29 września 2016

Kultura motywacją do nauki !

Wspólne wyjazdy grupowe i zwiedzanie ciekawych miejsc jest zachętą dla naszych podopiecznych do czynnego udziału w korepetycjach i zdobywaniu wiedzy. W nagrodę wyjeżdżamy i wspólnie zwiedzamy zabytki kulturowe naszego kraju. Tym razem odwiedziliśmy Zamek Krzyżacki w Malborku i poznaliśmy historię zakonu rycerskiego.
Dziękujemy kadrze wychowawczej za opiekę i realizację wyjazdu.
Dziękujemy, że jesteście z nami :))

PROJEKT JEST DOFINANSOWANY Z PROGRAMU OPERACYJNEGO
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2015

Wrześniowe szkolenie "Pomorska Solidarność"

Wrześniowy warsztat szkoleniowy odbył się w biurze fundacji.
W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele grup, którzy potwierdzili swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności.
Pan Maciej potrzebował pomocy przy omówieniu nowych zasad dotyczących części „Kosztorys”. Omówiliśmy wprowadzone przez departament zmiany i stworzyliśmy wstępny budżet projektu. Jednak z uwagi na krótki termin składania wniosków w tym roku Pan Maciej podjął decyzję o przygotowaniu projektu na konkurs w następnym roku.
Pani Joanna również potrzebowała pomocy przy tworzeniu kosztorysu. Jednak ona przyszła na zajęcia z gotowym zadaniem. Budżet został poprawiony i omówione zostały informacje które należy uwzględnić w ofercie, które dotyczą sposobu wyceny pozycji kosztowych zawartych w budżecie.
Trzecią osobą, która wzięła udział w szkoleniu była Pani Marta.  Z powodu kilku nieobecności na zajęciach nie potrafiła samodzielnie ruszyć z przygotowywaniem projektu. W czasie spotkania omówiliśmy możliwy zakres działań projektowych i sposób realizacji celu programowego, jej możliwości i zainteresowania i krótko scharakteryzowaliśmy projekt, który chciałaby realizować.
Ostatnią częścią szkolenia było spotkanie z Panią Alicją. Z uwagi na pełnioną przez nią funkcję dyrektora szkoły zostało zawiązane partnerstwo społeczne z fundacją na realizację nowego projektu dobroczynnego na terenie Gdyni. W czasie spotkania zostały sprecyzowane warunki współpracy, wsparcie rzeczowe i kadrowe partnera w projekcie  oraz zasady realizacji całego zadania.
Serdecznie wszystkim gratulujemy ciekawych pomysłów i dziękujemy za przybycie.
PROJEKT JEST DOFINANSOWANY Z PROGRAMU OPERACYJNEGO
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2015

Nowy rok szkolny 2016/2017

Korepetycje z matematyki i języka angielskiego dla naszych podopiecznych już ruszyły :)


PROJEKT JEST DOFINANSOWANY Z PROGRAMU OPERACYJNEGO
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2015

Sierpniowe szkolenie z cyklu "Pomorska Solidarność"

Z uwagi na wakacje, które cechuje okres urlopowy, w szkoleniu wzięło udział dwóch przedstawicieli grup projektowych, którzy potwierdzili swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności.
Pan Maciej jest na etapie charakteryzowania grup projektowych i metod realizacji zadania, którego celem jest zwiększenie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych.
Natomiast Pani Joanna planuje stworzyć projekt metodą storytellingu, który poprzez warsztaty i wspólne spotkania ma za zadanie zwiększyć tolerancję i empatię w stosunku do grup etnicznych, odmiennych kulturowo, zamieszkałych w Polsce. Uczestniczka jest na etapie planowania i charakteryzowania działań projektowych, które mają za zadanie osiągnąć powyższy cel projektowy.

 PROJEKT JEST DOFINANSOWANY Z PROGRAMU OPERACYJNEGO
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2015

 

6 września 2016

Wakacyjna asystentura środowiskowa

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego podopieczni projektu przerabiali z Asystentem Środowiskowym program dotyczący kultury osobistej w życiu szkolnym. Wspólnie rozmawialiśmy i omawialiśmy tematy związane z kulturą słowa i zachowania. Zajęcia miały na celu naukę nawiązywania pozytywnych relacji w szkole oraz wzorowego zachowania.

PROJEKT JEST DOFINANSOWANY Z PROGRAMU OPERACYJNEGO
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2015