29 września 2016

Wrześniowe szkolenie "Pomorska Solidarność"

Wrześniowy warsztat szkoleniowy odbył się w biurze fundacji.
W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele grup, którzy potwierdzili swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności.
Pan Maciej potrzebował pomocy przy omówieniu nowych zasad dotyczących części „Kosztorys”. Omówiliśmy wprowadzone przez departament zmiany i stworzyliśmy wstępny budżet projektu. Jednak z uwagi na krótki termin składania wniosków w tym roku Pan Maciej podjął decyzję o przygotowaniu projektu na konkurs w następnym roku.
Pani Joanna również potrzebowała pomocy przy tworzeniu kosztorysu. Jednak ona przyszła na zajęcia z gotowym zadaniem. Budżet został poprawiony i omówione zostały informacje które należy uwzględnić w ofercie, które dotyczą sposobu wyceny pozycji kosztowych zawartych w budżecie.
Trzecią osobą, która wzięła udział w szkoleniu była Pani Marta.  Z powodu kilku nieobecności na zajęciach nie potrafiła samodzielnie ruszyć z przygotowywaniem projektu. W czasie spotkania omówiliśmy możliwy zakres działań projektowych i sposób realizacji celu programowego, jej możliwości i zainteresowania i krótko scharakteryzowaliśmy projekt, który chciałaby realizować.
Ostatnią częścią szkolenia było spotkanie z Panią Alicją. Z uwagi na pełnioną przez nią funkcję dyrektora szkoły zostało zawiązane partnerstwo społeczne z fundacją na realizację nowego projektu dobroczynnego na terenie Gdyni. W czasie spotkania zostały sprecyzowane warunki współpracy, wsparcie rzeczowe i kadrowe partnera w projekcie  oraz zasady realizacji całego zadania.
Serdecznie wszystkim gratulujemy ciekawych pomysłów i dziękujemy za przybycie.
PROJEKT JEST DOFINANSOWANY Z PROGRAMU OPERACYJNEGO
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2015