18 listopada 2016

Nagrody za udział w korepetycjach

Bal z nagrodami przybrał postać spotkania informacyjnego i podsumowującego z beneficjentami projektu i ich rodzicami. Zostały rozdane nagrody za udział w projekcie oraz dzieci wypełniły ankietę na temat zadowolenia z udziału w realizowanym projekcie pt. „Zdobywamy Razem Świat”. Spotkanie zakończyło się podziękowaniem i wyrażeniem nadziei na dalszą współpracę w przyszłości na rzecz potrzebujących dzieci z terenu Trójmiasta.

 PROJEKT JEST DOFINANSOWANY Z PROGRAMU OPERACYJNEGO
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2015