29 grudnia 2017

Zajęcia plastyczne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni

W ramach współpracy naszej Fundacji ze Szkołą Podstawową nr 26 w Gdyni zostały przekazane darowizny rzeczowe w postaci koszulek, czapeczek, kamizelek i odzieży zimowej, która została wykorzystana nie tylko jako wsparcie dla uboższych rodzin ale również zostały zorganizowane spotkania dla dzieci i pod opieką nauczyciela odbyły się zajęcia plastyczne z malowania wzorów kaszubskich na czapeczkach i koszulkach.
Dziękujemy firmie Promostars za wsparcie rzeczowe oraz nauczycielom SP nr 26 za zaangażowanie w realizowane działania.