24 maja 2018

RODO

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych.

Fundacja „Liczy się każdy z nas” dba o prawo do prywatności swoich beneficjentów, darczyńców i współpracowników. Każdego z nich obowiązuje polityka prywatności obowiązująca w Fundacji „Liczy się każdy z nas”.


Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, jednakże zmiany nie naruszą podstawowej zasady – Fundacja „Liczy się każdy z nas” nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych udostępnianych nam przez beneficjentów i partnerów organizacji.


Fundacja „Liczy się każdy z nas” przeprowadziła działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych, dostosowanych do nowych wymogów zgodnych z RODO.

Administrator

Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe jest Fundacja „Liczy się każdy z nas” z siedzibą przy ul. Legionów 112E/9, 81-472 Gdynia.

Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 505 115 803 lub e-mail: liczysiekazdyznas@wp.pl.
 

Pani/Pana dane osobowe w zależności od wyrażonej zgody mogą być przetwarzane w celu:

• Realizacji celów statutowych Fundacji

• Obsługi zawartych umów

• Rekrutacji i zatrudnienia

• Organizacji imprez i konkursówPodstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być:

• Zgoda na przetwarzanie danych

• Realizacja umowy

• Realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych

• Obowiązek prawny ciążący na administratorze

• Ochrona Pana / Pani żywotnych interesówPani/Pana dane osobowe w zależności od celu przetwarzania, przetwarzane będą:

• Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

• Do czasu wypełnienia celu przetwarzania

• Do czasu realizacji umowy oraz wygaśnięcia prawa do roszczeń

• Zgodnie z udzieloną zgodą

• Do czasu cofnięcia zgodyInformujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

• Podmiotom świadczącym nam usługi księgowe

• Podmiotom świadczącym nam usługi IT

• Podmiotom świadczącym nam usługi bankowe

• Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

• Podmiotom współpracującym (zgodnie z udzieloną zgodą)

• Na życzenie, podmiotom wskazanym przez osobę, której dane dotycząPani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani.Twoje prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich poprawiania i sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Panią/Pana prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. W takim przypadku proszę skontaktować się z nami telefonicznie lub wysyłając stosowne żądanie na adres e-mail: liczysiekazdyznas@wp.pl.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie Panią/Pana zgody, podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla Fundacji „Liczy się każdy z nas” do realizacji umowy.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zależności od celu przetwarzania jest wymogiem ustaw takich jak:

• Kodeks pracy

• Ustawa o rachunkowości

• Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
Pozdrawiamy serdecznie,
zarząd Fundacji.